Iris Salten IKS

Lever hageavfall på våre miljøtorg

Oppdatert

Hageavfall og matavfall skal ikke blandes. Nye regler fra Miljødirektoratet betyr at alle norske husholdninger nå må sortere matavfall og hageavfall hver for seg. Det betyr at hageavfall som gress, løv, greiner og kvister, ikke lenger kan kastes i matavfallsdunken. 

Hvorfor kan ikke matavfall og hageavfall kastes sammen?  

Grunnen til dette er rett og slett at de to avfallstypene behandles på forskjellig måte før de blir kompost. 

Matavfallet går gjennom en maskin som tilsetter vann og fjerner feilsortert avfall. Det som kommer ut av maskinen er en våt masse. Det er viktig å sikre god luftsirkulasjon i komposten, og først her kommer hageavfallet inn i bildet: da blandes den våte massen med kvernet hageavfall. Deretter legges denne blandingen til kompostering.  

Komposten blir snudd i løpet av året for å sørge for god kvalitet på jorden. Når sommeren kommer, selges denne kompostjorden på våre miljøtorg: Kompostjord/plenmiks

Så hva er egentlig hageavfall, og hvordan kan du bli kvitt det?  

Hageavfall inkluderer alt fra gressklipp og visne blader til grener, kvister, ugress og visne uteblomster. Til og med større ting som trestammer og røtter etter fjerning av trær kan være hageavfall. 

Du har to alternativer: Du kan levere hageavfallet på et av våre miljøtorg, eller du kan kompostere det hjemme i din egen hage. 

Levering av hageavfall på miljøtorg 

Alle våre miljøtorg har mottak for hageavfall. På miljøtorg Bodø kan man kun levere mindre mengder hageavfall, les mer om levering av hageavfall på miljøtorg Bodø her.

Hjemmekompostering 

Kompostering er en prosess der organisk materiale som matrester og hageavfall brytes ned og blir til næringsrik jord. Denne jorden kan brukes til å dyrke mat eller i blomsterbed. Det finnes to typer kompostering: kald kompost og varm kompost. Nyttig informasjon om hjemmekompostering finner du her: Hjemmekompostering


Takk for at du sorterer! ♻️

warning Created with Sketch.