Iris Salten IKS

Papp, papir og drikkekartong

Oppdatert

Papp og papir er gjenvinnbart sju ganger, som vil si at det er store ressurser i å sortere dette ut av restavfallet.

Hvordan levere?

Papp og papir skal være rent og tørt når du kaster det. Er det tilgriset eller vått vil det ikke kunne bli til nytt papir eller ny papp. Papp og papir skal ikke leveres i plastposer fordi dette gjør at det blir en blanding av plast og papir når vi kjører det inn til Iris.

Hvis du er tilknyttet et felles anlegg for avfallshåndtering hvor du leverer avfallet i et nedkast som du åpner med avfallskort, er det viktig at du ikke har for store pappesker i innkastet. Dette kan kile seg fast i containeren og gjøre at nedkastet går i lås. Skjær pappen opp slik at den passer og du enkelt får lukket luken.

Du kan også levere papir og papp gratis på alle våre miljøtorg.
 

Eksempler på avfall:

  • aviser, ukeblader, og reklameblader
  • bøker uten stiv perm
  • melke- og juicekartonger
  • pizzaesker
  • emballasjekartong
  • konvolutter
  • bølgepapp

Gavepapir er ikke papiravfall. Det er på grunn av at dette papiret er gjenvunnet til nytt papir så mange ganger at det ikke lar seg gjenvinne til nytt papir enda en gang. Dermed må dette kastes i restavfall.

Etter julen har vi egen innsamling av "julesekken", da de fleste har store mengder med gavepapir. Da kan du sette ut gavepapir i en gjennomsiktig sekk og så plukker vi opp denne slik at restavfallsdunken ikke blir overfylt i forbindelse med jul. Hentedato for julesekken finner du i tømmeplanen vår i iris-appen eller på hjemmesiden vår.

Returkartonglotteriet

Ønsker du å være med i returkartonglotteriet, hvor du kan vinne premier på 100.000 kr og 10.000 kr?
Fra 1.januar 2022 er det mulig å vinne hovedpremien opp 100.000 kroner både med en kubbe med seks kartonger eller med enkeltkartong.

Slik deltar du:

Du deltar enkelt ved å skylle med kaldt vann, brette, og skrive navn og telefonnummer på kartongen. Det er altså det samme om du stapper seks kartonger i en sjuende og leverer en kubbe eller om du bare har skrevet navnet ditt på en enkelkartong.

Det er viktig at du ikke samler kartonger i en plastpose og kaster dem i papir-avfallet, men leverer dette løst i dunken eller containeren du er tilknyttet.

Vi trekker ut tre vinnere fra vårt anlegg på Vikan fire ganger i året som går videre til nasjonal trekning.

Hva skjer med avfallet?

Når avfallet kommer til vårt anlegg på Vikan presses det i baller som senere gjenvinnes til ny papp eller nytt papir.

Hvis du er usikker på hvor du skal kaste avfallet kan du gå inn på sortere.no og søke direkte på enkeltgjenstander.

 

warning Created with Sketch.