Iris Salten IKS

Hvordan klargjøre avfallet for oppsamlingsenheten

Oppdatert

Matavfall

Benytt egnede bioposer. Disse fås kjøpt i de fleste dagligvarebutikker i Salten og på våre miljøtorg. Avkjøl mat før du kaster det i posen. Varme bidrar til at posen starter nedbrytningsprosessen. Bær ut posen før den blir helt full. Knyt igjen posen og kast den i oppsamlingsenheten. Det skal ikke kastes løst matavfall eller hageavfall i oppsamlingsenheten.


Restavfall

Benytt egnede plastposer. Knyt igjen posen og kast den i dunken.


Papp og papir

Papp og papir kastes rett i dunken. Det er kun papirposer/pappesker som er tillatt å kaste i lag med papp- og papiravfallet. Unngå at papiravfallet blir vått, da dette reduserer gjenvinningsgraden på papiret.


Glass- og metallemballasje

Glass- og metallemballasje tømmes for innhold og skylles. Emballasjen kastes rett i oppsamlingsenheten.


Plastemballasje

Benytt gjennomsiktig sekk eller Iris-sekken for plastemaballasje, som fås kjøpt på dagligvarebutikker i Salten eller på våre miljøtorg. Plastemballasje er klar for sortering når den er tom for rester. Skyll emballasje som har mye produktrester igjen. Legg emballasjen løst i sekken og knyt den igjen før innsamling på tømmedag.


Takk for at du sorterer! ♻️

warning Created with Sketch.