Iris Salten IKS

Plassering av oppsamlingsenhet på tømmedag

Oppdatert

Hovedregelen er at oppsamlingsenheten plasseres i offentlig kjørbar vei ved vegkant tømmedag. Ved plassering langs ved riks- og fylkesveger er maksimumsavstanden 3 meter. 

Hvis kunden av helsemessige årsaker ikke klarer å trille fram dunken på tømmedag kan abonnenten søke om fritak for krav om plassering av avfallsdunk, dersom det ikke er andre i husstanden som kan sette frem avfallsdunken. Mer info om ordningen og søkeprosessen finner du her: https://www.iris-salten.no/privat/slik-fungerer-det-i-salten/priser/

warning Created with Sketch.