Iris Salten IKS

Ikke kast dette i oppsamlingsenheten hjemme

Oppdatert

Av sikkerhetsmessige årsaker skal det i oppsamlingsenhetene ikke legges:

  • flytende avfall
  • større metallgjenstander
  • elektrisk/elektronisk avfall
  • møbler
  • varm aske
  • stein, jord og sand/grus
  • hageavfall
  • bygningsavfall
  • etsende, eksplosivt eller selvantennelig avfall
  • medisiner og medisinrester

Avfallet skal sorteres iht. gjeldende regler. Avfall som ikke kan sorteres i oppsamlingsenhetene hjemme på grunn av sin type eller størrelse, skal leveres på et miljøtorg eller til annet godkjent mottak. Farlig avfall skal leveres på et miljøtorg eller til et annet godkjent mottak. Medisiner og medisinrester leveres på apotek.

For mer info rundt sortering i Salten, se sortere.no 

Alle abonnenter oppfordres til å levere ressurser som kan gå til ombruk til lokale mottaksordninger, fremfor å kaste det i oppsamlingsenheter for avfall, eller levere det til gjenvinning på miljøtorg. 

Takk for at du sorterer! ♻️

warning Created with Sketch.