Iris Salten IKS

Plassering av avfallet ved siden av oppsamlingsenhet

Oppdatert

Dunkrenovasjon

Alle oppsamlingsenheter skal dimensjoneres slik at de har tilstrekkelig volum til at de kan lukkes og samtidig romme avfallet som normalt oppstår mellom to tømminger. Oppsamlingsenheten må ikke fylles på en slik måte at det ikke er mulig å få lokket igjen. Ved overfylte oppsamlingsenheter kan Iris Salten unnlate å hente avfallet. Iris Salten vil varsle om dette. Oppsamlingsenheten skal ikke pakkes fastere enn at den lett kan tømmes. Det er abonnentens ansvar å tilpasse sitt abonnement til husstandens avfallsmengde.  

Plassering av løst avfall ved siden av oppsamlingsenheten er ikke tillatt, og dette avfallet vil ikke tas med av renovatør på tømmedag. Avfall som ikke får plass i oppsamlingsenhetene kan enten leveres på miljøtorg, eller abonnenten kan benytte seg av Iris Salten sine tilleggstjenester: Priser - Iris Salten (iris-salten.no)  

Felles avfallsløsning

Dersom man er tilknyttet en felles avfallsløsning, er det ikke tillatt å plassere avfall utenfor oppsamlingsenhetene. Dersom en oppsamlingsenhet er full eller ute av drift er det ikke tillatt å gjensette avfall på området rundt.  Hver enkelt abonnent er ansvarlig for å oppbevare avfallet på en forsvarlig måte inntil oppsamlingsenhetene igjen kan benyttes. Avfall som er for stort for oppsamlingsenheten skal leveres på miljøtorg. 

Takk for at du sorterer! ♻️

warning Created with Sketch.