Iris Salten IKS

Forbered avfallet før levering på våre miljøtorg

Oppdatert

Avfall leveres i gjennomsiktig sekk eller kastes løst i containeren på våre miljøtorg. Husholdningsplast og mindre mengder restavfall må være pakket i lukket, gjennomsiktig sekk/pose for å hindre flygeavfall. Alt avfall skal sorteres etter gjeldende sorteringsregler og eventuelle muntlige anvisninger på miljøtorget. Esker og sekker med blandet avfall må åpnes og sorteres. 

Iris Salten oppfordrer kundene til å sortere og forberede avfallet i bilen, før levering på miljøtorg. Dette er både tidsbesparende og du som kunde unngår unødig gange på miljøtorget.

Takk for at du sorterer! ♻️


warning Created with Sketch.