Iris Salten IKS

Hva kan jeg levere på miljøtorget?

Oppdatert

Iris samler inn fem avfallstyper hjemme hos våre kunder i Salten. Andre avfallstyper kan du levere til et av våre miljøtorg. Du kan også levere avfallstypene vi henter hjemme, bortsett fra matavfall. 

Våre husholdningskunder leverer kildesortert avfall gratis på våre miljøtorg. Du betaler kun for å levere restavfall, dekk og vinduer som ikke er farlig avfall (produsert etter 1990). Andre avfallstyper er gratis å levere. Dekk kan leveres til forhandler. Jo mer du klarer å sortere ut av restavfallet, jo billigere og mer miljøvennlig blir turen til miljøtorget.

Tips! Hvis du separerer ruten og trerammen på vinduet, kan ruten sorteres som glass og rammen som trevirke. Da kan du kaste avfallet gratis på våre miljøtorg! (gjelder vinduer produsert etter 1990). 

Hva kan jeg levere?

Under finnes en oversikt over avfallstyper som skal kildesorteres hos oss. I Iris jobber vi kontinuerlig med å finne nye måter å utnytte ressursene i ditt avfall. I fremtiden kan det derfor komme til flere avfallstyper på våre miljøtorg. 

Obs! Miljøtorg Bodø har leveringsbegrensning grunnet plassmangel på torget. Se eget avsnitt lenger ned.

Merk! Medisiner og medisinrester leveres på apotek.

Komplett sorteringsguide på norsk

Miljøtorg Bodø

Som følge av plassmangel på torget er det satt en begrensning for hva du kan og ikke kan levere på miljøtorg Bodø.

DETTE KAN DU LEVERE:

 • Farlig avfall
  Obs! Vinduer og dører produsert før 1990 er farlig avfall. Disse må, som følge av plassmangel, leveres på miljøtorg Vikan.
 • Småelektro
  Som følge av plassmangel kan vi ikke ta imot større enn en mikrobølgeovn. Det er mulig å levere større hvitevarer til Power Bodø eller Elkjøp Bodø.
 • Klær til gjenbruk
 • Emballasje av glass og emballasje av metall
 • Husholdningsplast
 • Papp og papir
 • Restavfall
 • Metall
 • Grener og kvist - dette må leveres i bunter på maks 2 meter og 20 kilo per bunt. Grenene må buntes med tråd av naturmateriale (hamptråd, hyssing eller lignende)
 • Gress og løv - dette kan du enten levere i sekker for hageavfall som du kjøper på miljøtorget eller du kan bruke gjennomsiktig plastsekk. Bruker du en gjennomsiktig plastsekk må du ikke kaste hele sekken i containeren, men tømme sekken for innhold. 

 DETTE KAN DU IKKE LEVERE:

 • trevirke
 • hvitevarer større enn mikrobølgeovn
 • Store røtter og trestammer 
 • Stein og jord

Nærmeste miljøtorg som tar imot disse avfallstypene er Miljøtorg Vikan.

Grovavfallsrute og miljøbåt

I områder som ligger langt unna et miljøtorg kjører vi grovavfallsrute og miljøbåt annethvert år. Ruten kjøres i 2024 i perioden mai/juni. Mer informasjon om denne tjenesten finner du på Grovavfallsruta/miljøbåten


Takk for at du sorterer! ♻️

warning Created with Sketch.