Iris Salten IKS

Gjennomsiktige sekker på miljøtorget

Oppdatert

Når du leverer avfall til miljøtorget og trenger å samle dette i sekker, må du bruke gjennomsiktige sekker.

Våre operatører gjennomfører en mottakskontroll av avfallet som leveres til miljøtorget. Dette gjør vi for å  for å forhindre at farlig avfall og elektrisk avfall ikke havner sammen med annet avfall, i tillegg til å kunne veilede kunden i hvilke avfallstyper som skal sorteres hvor.

 Du kan bruke hvilken som helst type sekk, så lenge man kan se gjennom den.

warning Created with Sketch.